เว็บเช็คอิน

ยินดีต้อนรับเข้าสู่บริการเว็บเช็คอินของแอร์เอเชีย

บริการเว็บเช็คอินพร้อมให้บริการสำหรับ

 
 • การสำรองที่นั่งส่วนบุคคลหรือหมู่คณะสูงสุด 50 ท่าน
 • ทุกเที่ยวบินตั้งแต่ 14 วันถึง 1 ชั่วโมงก่อนกำหนดออกเดินทางสำหรับเที่ยวบินของแอร์เอเชีย (AK, QZ, FD, PQ, Z2, I5) และ 4 ชั่วโมงก่อนกำหนดออกเดินทางสำหรับเที่ยวบินของแอร์เอเชียเอกซ์ (D7, XJ, XT) .
 • เว็บเช็คอินสงวนสิทธิ์งดให้บริการสำหรับ

   
 • ผู้โดยสารที่ตั้งครรภ์
 • ผู้โดยสารที่เดินทางกับเด็กทารก
 • ผู้โดยสารที่ทุพพลภาพและผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ
 • ผู้โดยสารที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี และเดินทางเพียงลำพัง
 • ผู้โดยสารที่มีเงื่อนไขทางการแพทย์/ความเจ็บป่วย
 • เว็บเช็คอิน ไม่สามารถใช้ได้กับการสำรองที่นั่งสำหรับการเดินทางหลายเมือง กรุณาเช็คอินผ่าน เคาน์เตอร์เช็คอิน


 • กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อทำการเช็คอิน

  หากคุณเช็คอินออนไลน์เรียบร้อยแล้วและต้องการพิมพ์บัตรขึ้นเครื่อง (บอร์ดดิ้งพาส) อีกครั้ง กรุณาคลิก "พิมพ์บอร์ดดิ้งพาส"
  ขาไป
  หมายเลขการสำรองที่นั่ง  
  นามสกุล